Termeni și condiții

Contractul încheiat în baza prezentului document nu se înregistrează și se încheie exclusiv în format electronic. Contractul reglementează rapoartele juridice care se realizează pe site-ul tanfolyamok.bagolyildiko.eu.

Documentul este accesibil în mod permanent pe pagina tanfolyamok.bagolyildiko.eu/termeni-si-conditii.


1. Datele Prestatorului

Denumire firmă: Bagoly A. Ildiko Persoană Fizică Autorizată

Sediu social: Bozeni, nr. 36, județul Mureș, România

Nr. Reg. Com.: F26/115/2010

CUI: 26462283

Reprezentant: Bagoly Ildikó

E-mail: hello@bagolyildiko.eu

Telefon: 0749-222611


2. Reguli de bază

Prin folosirea site-ului Utilizatorul (în continuare ”Utilizatorul” sau ”Clientul”) se declară de acord asupra faptului că legile române vor guverna termenii și condițiile de utilizare și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizatori și Prestator (administratorul site-ului).


Prezentul document este valabil începând cu data de 15 aprilie 2019 și până la revocare și/sau modificare. Prestatorul își rezervă dreptul de a modifica unilateral conținutul acestui document. Modificările vor fi comunicate pe site-ul tanfolyamok.bagolyildiko.eu.


Prin folosirea site-ului Utilizatorul acceptă toate dispozițiile prezentului document ca fiind obligatorii în privința lui. În cazul în care Utilizatorul nu acceptă aceste dispoziții nu va avea drept de acces la conținutul acestui site.

Utilizatorul ia la cunoștință că Prestatorul nu își asumă responsabilitate pentru greșelile apărute din în urma unor motive neimputabile lui.


3. Proprietatea intelectuală

Conținutul integral al site-ului tanfolyamok.bagolyildiko.eu, respectiv al cursurilor online accesibile pe acest site reprezintă proprietatea intelectuală exclusivă a Bagoly A. Ildiko PFA. În acest sens Utilizatorul se obligă să utilizeze materialele primite în cadrul cursurilor online (de ex. materiale scrise, materiale audio-video, alte materiale) exclusiv în contextul cursului online achiziționat.


Utilizatorul, în calitate de Client, înțelege și se obligă să respecte faptul că materialele de curs achiziționate, accesibile în cadrul platformei online pot fi utilizate exclusiv de către el, ca și Client, și se obligă să nu le transmită către persoane terțe, respectiv să nu le comercializeze. Fac excepție cazurile în care Utilizatorul primește permisiune scrisă din partea Bagoly A. Ildiko PFA, prin care se permite împărtășirea materialelor cu persoane terțe în vederea realizării exercițiilor practice aferente cursului online.


Utilizatorul înțelege că folosirea în mod ilegal a conținuturilor care reprezintă proprietatea intelectuală a Prestatorului atrage după sine răspundere civilă și penală.


4. Servicii

În cadrul prestării serviciilor Prestatorul pune la dispoziția Clientului materiale de curs online achiziționate, în conformitate cu tematica prezentată pe pagina de vânzare a cursului și în intervalul de timp precizat în ofertă. În prezent prin intermediul site-ului tanfolyamok.bagolyildiko.eu Prestatorul comercializează, în cadrul unor campanii dedicate, cursul online intitulat ”Projekttervezési Mesterkurzus” (curs de planificare proiecte, în limba maghiară).


În urma plății prețului cursului online ales, Clientul va avea acces nelimitat la materialele de curs aferente pentru o perioadă de 12 luni.


Clientul înțelege și acceptă că serivciile oferite pe site-ul tanfolyamok.bagolyildiko.eu nu conțin produse fizice.


Clientul înțelege și își asumă obligația să nu posteze în grupurile Facebook aferente cursurilor online conținuturi ilegale, obscene, discriminative, respectiv conținuturi care pot jigni drepturile altor persoane. În cazul postării unor astfel de conținuturi Prestatorul își rezervă dreptul de a suspenda accesul Clientului la grupul Facebook vizat.


5. Comanda

Cursurile online accesibile pe site-ul tanfolyamok.bagolyildiko.eu pot fi comandate exclusiv în mod electronic, prin intermediul paginilor de vânzare dedicate.


Cursurile online pot fi comandate de către persoane fizice și juridice.


Clientul persoană juridică înțelege că prin achiziționarea unui curs online are drept la obținerea unui singur cont de utilizator în cadrul platformei online. În acest sens Clientul persoană juridică va preciza în formularul de comandă numele, prenumele și adresa de e-mail al persoanei care va deține și va folosi în nume propriu contul de utilizator.


În sensul prezentului document Clientul persoană juridică își asumă responsabilitatea ca persoana fizică care va folosi materialele de curs achiziționate în calitate de Utilizator va lua cunoștință, acceptă și va respecta prevederile prezentului document, inclusiv politica de privind protecția datelor cu caracter personal.


Pe parcursul comenzii Clientul va furniza următoatele date în vederea realizării serviciului:


În cazul persoanelor fizice vor fi furnizate următoarele date:

  • Nume și prenume
  • Adresă e-mail și număr de telefon
  • Adresă de facturare

În cazul persoanelor juridice vor fi furnizate următoarele date:

  • Nume și prenume
  • Adresă e-mail și număr de telefon
  • Denumire firmă, CUI, sediu social

Prin lansarea comenzii Clientul ia cunoștință de faptul că Prestatorul își rezervă dreptul de a refuza, chiar și ulterior, comanda lansată, în cazul în care consideră ca aceasta contravine interesului comercial al Bagoly A. Ildiko PFA. În cazul refuzului unei comenzi Prestatorul va rambursa contravaloarea cursului online comandat în termen de maxim 7 zile lucrătoare de la comunicarea către Client a refuzului comenzii.


6. Modalități de plată și facturare

Toate prețurile aferente cursurilor online sunt afișate în RON, reprezintă prețul final, nu conțin TVA și se plătesc într-o singură tranșă. Prețurile cursurilor online pot varia de la campanie la campanie, în funcție de oferta actuală. 


În funcție de caracteristicile ofertei, în cazul comenzilor făcute pe site-ul tanfolyamok.bagolyildiko.eu modalitățile de plată includ: plata cu cardul și/sau transfer bancar.


Transfer bancar


În cazul plății prin transfer bancar în urmă plasării comenzii Clientul va primi o factură proforma în format electronic pe adresa de e-mail specificată în formularul de comandă. Notificarea va conține și o instrucțiune privind plata prin transfer bancar, inclusiv datele necesare pentru efectuarea plății. Clientul înțelege că pentru finalizarea actului de achiziționare a cursului online va trebui să realizeze transferul bancar în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la primirea notificării. Clientul va primi o factură fiscală electronică, în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la apariția tranzacției pe extrasul de cont al Prestatorului.


Plata cu cardul prin PlatiOnline


În cazul plății cu cardul Clientul poate efectua plata online cu cardul personal sau al firmei, în condiții de siguranță deplină. Cardurile acceptate la plată sunt cele emise sub siglele VISA (Classic și Electron) și MASTERCARD (inclusiv Maestro, dacă au cod CVV2/CVC2). Nu se percepe niciun comision suplimentar pentru tranzacții.


Toate informațiile privind cardul vor fi prelucrate exclusiv de către procesatorul de plăți. Siguranța informațiilor privind cadrul este garantată de faptul că PlatiOnline nu stochează datele confidențiale ale cardului, ci le trimite criptat pe o conexiune securizată către banca procesatoare.


Indiferent de valuta pe contul Clientului, tranzacțiile se fac în lei (RON), la cursul de schimb al băncii Clientului.

Pentru plățile cu card bancar, tranzacția va aparea pe extrasul de cont al Clientului plătitor ca: tanfolyamok.bagolyildiko.


În cazul plății cu cardul Clientul va primi prin e-mail factura fiscală electronică, în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la efectuarea plății.


Plata efectuată cu succes se consideră ca fiind act de încheiere a contractului între Prestator și Client, și atrage după sine automat intrarea în vigoare a prevederilor prezentului document.


7. Acces la cursul online achiziționat

În termen de maxim 1 zi lucrătoare de la efectuarea cu succes a plății Clientul va primi, pe adresa de e-mail furnizată în formularul de comandă, o notificare scrisă privind finalizarea achiziției, respectiv datele de acces (numele de utilizator și parola), cu care va putea intra pe platformă și va avea acces la materialele de curs aferente cursului online achiziționat.


Eventualele probleme tehnice care apar pe parcursul intrării în contul de utilizator oferim sprijin Clientului în baza mesajului trimis pe adresa de e-mail hello@bagolyildiko.eu.


Prin acceptarea prevederilor prezentului document Utilizatorul ia cunoștință și declară că își asumă integral responsabilitatea pentru toate activitățile realizate de el prin intermediul contului. În acest sens Utilizatorul este responsabil pentru asigurarea securității datelor de acces în contul de utilizator pe site-ul tanfolyamok.bagolyildiko.eu.


Clientul înțelege și acceptă că, în cazul în care securitatea contului deținut de el este compromisă, trebuie să anunțe imediat administratorul site-ului. Clientul înțelege și acceptă că administratorul site-ului nu este responsabil pentru daunele care sunt cauzate Clientului prin utilizarea neautorizată a contului.


8. Dreptul de retragere

Clientul beneficiază, fără a fi necesară o justificare, de un drept de retragere din contract, de 14 zile calendaristice, calculat de la data intrării în vigoare a contractului încheiat între părți (respectiv începând de la data efectuării cu succes a plății). Pentru exercitarea dreptului de retragere din contract Clientul va comunica prin e-mail (trimis la adresa hello@bagolyildiko.eu) intenția sa de retragere. 


Odată cu comunicarea intenției de retragere Clientul va comunica Prestatorului următoarele date necesare pentru identificare: numărul comenzii, numele și prenumele Clientului, adresa de e-mail furnizată cu prilejul comenzii, precum și denumirea cursului achiziționat.


Cererea de retragere va fi primită în condițiile în care Clientul respectă termenul de 14 zile calendaristice calculat de la data apariției sumei plătite pe extrasul de cont al Prestatorului (respectiv de la efectuarea cu succes a plății).


În cazul aprobării cererii de retragere, Prestatorul va rambursa prețul integral plătit al cursului, în termen de maxim 7 zile lucrătoare, va șterge contul de utilizator al Clientului de pe site-ul tanfolyamok.bagolyildiko.eu și va notifica prin e-mail Clientul cu privire la exercitarea cu succes al dreptului de retragere din contract.


Pentru comenzile plătite cu cardul suma va fi returnată pe același card utilizat la tranzacționare.


9. Protecția datelor personale și politica de cookie-uri

Prelucrarea datelor și informațiilor furnizate de Utilizatori cu prilejul folosirii site-ului tanfolyamok.bagolyildiko.eu, respectiv în legătură cu utilizarea acestui site sunt reglementate în Notificarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Acest site utilizează cookie-uri. Detaliile privind cookie-urile utilizate sunt prezentate în Notificarea privind cookie-urile.


Ambele documente sunt accesibile pe pagina: https://tanfolyamok.bagolyildiko.eu/adatkezelesi-tajekoztato (în limba maghiară).


 Limita minimă de vârstă pentru deținerea unui cont de utilizator pe acest site este de 16 ani. Prestatorul nu prelucrează datele cu caracter personal al persoanelor sub 16 ani.


Data ultimei modificări: 20 mai 2019

2019 | Copyright Bagoly Ildikó | Contact