Általános szerződési feltételek

Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre és nem minősül írásbeli szerződésnek. A szerződés hatálya a tanfolyamok.bagolyildiko.eu oldalon történő jogviszonyokra terjed ki. A dokumetum folyamatosan elérhető ezen a linken: tanfolyamok.bagolyildiko.eu/aszf.


1. A Szolgáltató adatai

Cégnév: Bagoly A. Ildiko Persoană Fizică Autorizată

Székhely: Székelyboós 36. szám, Maros megye, Románia

Cégjegyzékszám: F26/115/2010

Adószám: 26462283

Képviselőj: Bagoly Ildikó

E-mail: hello@bagolyildiko.eu

Telefonszám: 0749-222611


2. Alapvető rendelkezések

Az oldal használatával a Felhasználó (a továbbiakban „Felhasználó” vagy „Megrendelő”) elfogadja, hogy jelen dokumentumban foglalt általános szerződési feltételekre és a szerződő felek között felmerülő jogvitákra a román jog érvényes.


Jelen dokumentum 2019. április 15. napjától hatályos és visszavonásig és/vagy módosításig érvényben marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a dokumentumot. A módosításokat a Szolgáltató a tanfolyamok.bagolyildiko.eu/aszf oldalon közzéteszi.


Az oldal használatával a Felhasználó jelen dokumentumban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a rajta kívül álló okok miatt bekövetkező vagy egyéb akadályoztatásokból felmerülő hibákért felelősséget nem vállal.


3. Szerzői jogok

A tanfolyamok.bagolyildiko.eu oldal, valamint az azon keresztül elérhető online tanfolyamok teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll és Bagoly A. Ildiko PFA szellemi termékét képezi. Erre tekintettel a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a tananyagokat (például szöveges anyagokat, videókat, hanganyagokat, egyéb letölthető dokumentumokat) a szolgáltatással össze nem függő módon nem használja fel.


A Felhasználó mint megrendelő tudomásul veszi és kötelezettséget vállal arra, hogy a zárt tanfolyami portálon található, általa megvásárolt tananyagot kizárólag maga használhatja fel, azokat más személyekkel semmilyen módon nem osztja meg, kereskedelmi forgalomba nem hozza. Kivételt képeznek azok az egyedi esetek, amikor a Felhasználó írásos engedélyt kap Bagoly A. Ildiko PFA-tól, hogy a megvásárolt tananyagot gyakorlatba ültetés céljából más érintett személyekkel megossza. 


A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltató szellemi tulajdonát képező tartalmat jogsértő módon, akár részben is felhasznál, az polgári és büntetőjogi következményeket von maga után. 


4. Szolgáltatás

Szolgáltató a szolgáltatás keretében az értékesítési oldalon részletesen megadott tematikának megfelelően és az ott meghatározott időtartamban bocsátja a Felhasználó rendelkezésére az általa megvásárolt online tanfolyamot. A Szolgáltató jelenleg a Projekttervezési Mesterkurzus elnevezésű magyar nyelvű tanfolyamot forgalmazza, időszakos kampányok keretében.


A Felhasználó az általa kiválasztott tanfolyamhoz a tanfolyam árának egyszeri megfizetését követően 12 hónapig korlátlanul hozzáfér.


A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatások fizikai terméket nem tartalmaznak.


A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás részeként a tanfolyami felülethez tartozó Facebook-csoportokban nem oszt meg törvénybe ütköző, jogsértő, obszcén, diszkriminatív, illetve mások személyiségi vagy emberi jogait sértő tartalmat. Ilyen megosztás esetén a Szolgáltató saját hatáskörben eljárva jogosult a Felhasználó tanfolyami hozzáférését felfüggeszteni.


5. A rendelés menete

A tanfolyamok.bagolyildiko.eu oldalon elérhető tanfolyamok kizárólag elektronikus úton rendelhetők meg, a tanfolyamhoz tartozó értékesítési oldalon. A megrendelő természetes vagy jogi személy lehet.


A megrendelő jogi személy tudomásul veszi, hogy egy online tanfolyam megrendelésével egyetlen felhasználói fiókhoz jogosult a tanfolyamok.bagolyildiko.eu tanfolyami portálon. Ennek érdekében a jogi személy megrendelő a megrendelési űrlapon megadja a tanfolyamot használó természetes személy teljes nevét és e-mail címét.


Jelen dokumentum értelmében a megrendelő jogi személy felelős azért, hogy rajta keresztül a tanfolyamra jelentkezett természetes személy Felhasznlóként tudomásul vegye, elfogadja és tiszteletben tartsa jelen dokumentumban foglalt általános szerződési feltételeket, beleértve az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat is.


A megrendelés során a Megrendelő az alábbi adatokat köteles a szolgáltatás teljesítéséhez rendelkezésre bocsátani:


Természetes személy által leadott rendelés esetében:

  • Vezetéknév és keresztnév
  • E-mail cím és telefonszám
  • Számlázási cím

Jogi személy által leadott rendelés esetében:

  • Vezetéknév és keresztnév
  • E-mail cím és telefonszám
  • Cégnév, adószám, székhely

A megrendelés leadásával a Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató akár azonnal, akár a későbbiekben elutasíthatja a jelentkezését, amennyiben az bármilyen versenyérdekbe ütközik. Ebben az esetben a már kifizetett díjat a Szolgáltató a megrendelés elutasításáról szóló értesítést követően legkésőbb 7 munkanapon belül visszautalja.


6. Fizetési módok és számlázás

A tanfolyamokra vonatkozóan megjelenített árak lejben (RON) értendők, a tanfolyam teljes vételárát jelentik, nem tartalmaznak áfát és egy összegben fizetendők. Az aktuális ajánlatok jellemzőitől  függően a tanfolyamok árai kampányonként változhatnak.


Az ajánlatban megjelölt lehetőségektől függően a Megrendelő banki átutalással és/vagy online bankkártyás fizetéssel fizetheti ki a tanfolyam árát:


Banki átutalás


Banki átutalás esetén a megrendelést követően a megrendeléskor megadott e-mail címre elküldjük a proforma számlát és a kifizetés tájékoztatót, amely alapján kérjük befizetni a tanfolyam árát legkésőbb 3 munkanapon belül. A kifizetett összegnek a számlánkon való megjelenését követően legkésőbb 1 munkanapon belül a megrendeléskor megadott e-mail címre elküldjük a kifizetést igazoló számlát.


Online bankkártyás fizetés a PlatiOnline biztonságos rendszerén keresztül


Bankkártyás fizetés esetén a Megrendelő saját személyes vagy céges bankkártyájával fizethet, a PlatiOnline biztonságos fizetési rendszerén keresztül. A fizetéshez elfogadott bankkártyatípusok: VISA (Classic és Electron) és MASTERCARD (beleértve a Maestro kártyákat is, amennyiben CVV2/CVC2 kóddal vannak ellátva). A bankkártyás fizetés nem von maga után semmilyen utalási költséget.


A vásárlás egyik pontján sem látjuk vagy férünk hozzá a Megrendelő által megadott bankkártyaadatokhoz és azokat semmilyen módon nem tároljuk. A Megrendelő kártyaadatainak biztonságát garantálja, hogy ezeket a PlatiOnline rendszere sem tárolja, hanem egy biztonságos kapcsolaton keresztül továbbítja a fizetési műveletet végző banknak.

A bankkártyán szereplő pénznemtől függetlenül a bankkártyás fizetés lejben történik, az átváltásra a Megrendelő bankjának árfolyama érvényes.


A Megrendelő bankszámlakivonatán a tranzakció a következő azonosítóval jelenik meg: tanfolyamok.bagolyildiko.


Bankkártyás fizetés választása esetén a kifizetést követően legkésőbb 1 munkanapon belül a megrendeléskor megadott e-mail címre elküldjük a kifizetést igazoló számlát.


A sikeres fizetés szerződéskötésnek minősül, melynek értelmében érvénybe lépnek a jelen dokumentumban foglalt általános szerződési feltételek.


7. Hozzáférés a megvásárolt tanfolyamhoz

Sikeres fizetést követően legkésőbb 1 munkanapon belül a Megrendelő a megrendelésnél megadott e-mailben értesítést kap a sikeres vásárlásról és megkapja a személyes felhasználói fiókba való belépéshez szükséges belépési adatokat (felhasználónév, jelszó), melyekkel belépve automatikusan a megvásárolt tanfolyam központi oldalára kerül.


A belépés során tapasztalt esetleges technikai jellegű gondokat a hello@bagolyildiko.eu címre küldött e-mail alapján segítünk megoldani. A tanfolyamhoz való hozzáférés időtartama a felhasználói fiók létrehozásától indul. A belépési adatok megküldésére a fiók létrehozását követően legkésőbb 30 percen belül kerül sor.


Jelen dokumentum elfogadásával a Felhasználó tudomásul veszi és kijelenti, hogy teljeskörű felelősséget vállal minden olyan tevékenységért, amit a tanfolyami portál felhasználójaként, illetve a tanfolyami portálon végrehajt. Ennek megfelelően a Felhasználó a felelős a saját fiókja biztonságáért és azért, hogy mindent megtegyen annak érdekében, hogy a belépési adataihoz más személyek ne férjenek hozzá.


Amennyiben a Felhasználó azt tapasztalja, hogy a személyes fiókjába illetéktelen személyek beléptek, vagy a fiókját feltörték, köteles azonnal értesíteni a Szolgáltatót. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a Felhasználót ért károkért, amelyek a személyes fiókja szabálytalan használatából adódnak.


8. Elállás

A Megrendelő indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a szerződéskötés napjától számított 14 naptári napon belül. Ha a Felhasználó élni szeretne az elállási jogával, emailben (hello@bagolyildiko.eu) vagy telefonon (0749222611) jelezheti az elállási szándékát a Szolgáltatónak. Az elállási szándék jelzésével együtt kérjük megküldeni az következő adatok: a megrendelés száma, a megrendelésnél megadott teljes név (vezetéknév és keresztnév) és email cím, valamint a megvásárolt tanfolyam megnevezése.


Az elállási kérelmet csak akkor tudjuk elfogadni, ha a Megrendelő tiszteletben tarotta a 14 napos elállási határidőt, amelyet a szerződés érvénybe lépésétől, azaz a sikeres fizetéstől (a kifizetett összegnek a számlánkon való megjelenésétől) kezdődően számolunk.


A Szolgáltató az elállási kérelem elfogadását követően legkésőbb 7 munkanapon belül visszafizeti a Megrendelőnek a tanfolyam teljes vételárát, törli a tanfolyamok.bagolyildiko.eu oldalról a Megrendelő felhasználói fiókját és emailben értesíti a Megrendelőt az elállási jog sikeres érvényesítéséről.


Online bankkártyás fizetés esetén a Szolgáltató a kifizetett összeget a fizetésnél használt bankkártyára téríti vissza.


9. Adatkezelés és sütipolitika

A tanfolyamok.bagolyildiko.eu oldal használata során megadott információk, adatok kezeléséről az Adatkezelési tájékoztató rendelkezik. Az oldal sütiket használ, ennek résztelei a Sütitájékoztatóban találhatók.

Mindkét dokumentum letölthető innen: https://tanfolyamok.bagolyildiko.eu/adatkezelesi-tajekoztato.


 A tanfolyami felületen a regisztráció alsó korhatára 16 év. A Szolgáltató 16 év alatti személyek adatait nem kezeli.

Utolsó módosítás: 2019. május 20.

2020 | Copyright Bagoly Ildikó